Koło Naukowe Metod IlościowychVI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych"

powrót do archiwum 2008

Podstawą programową cyklu Konferencji organizowanych przez Koło Naukowe Metod Ilościowych jest prezentacja wyników badań, uzyskanych przy zastosowaniu szeroko pojętych metod ilościowych z zakresu statystyki, ekonometrii, matematyki, przeprowadzonych przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Jej priorytetowym celem jest ukazanie wielokierunkowości metod numerycznych oraz upowszechnienie ich wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawicieli zaprzyjaźnionych kół naukowych oraz młodych pracowników naukowych z całej Polski.

Konferencja składała się z trzech paneli dyskusyjnych, w których wydzielone zostały części poświęcone ekonometrii, demografii, rynkowi kapitałowemu, rynkowi nieruchomości, badaniom operacyjnym oraz pozostałym zagadnieniom związanym z tematem realizowanego przedsięwzięcia, jak np. z pomiarem efektywności realizowanych projektów informatycznych.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali: Pani Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dr hab. prof. US Barbara Kryk oraz Kierownik Katedry Ekonometrii i Statystki WNEiZ prof. zw. dr hab. Józef Hozer.

W ramach Konferencji referaty wygłosili przedstawiciele kadry naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego, Koła Naukowego Metod Ilościowych z Uniwersytetu Gdańskiego, Koła Naukowego Młodych Demografów i Statystyków z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Koła Naukowego Ekonomistów z Uniwersytetu Wrocławskiego, Koła Naukowego Metod Ilościowych WNEiZ, Koła Naukowego Rynków Kapitałowych „Pro-invest”, Koła Naukowego Społeczeństwa Informacyjnego WNEiZ oraz studenci Uniwersytetu Szczecińskiego. Zakończone sukcesem poprzednie edycje Konferencji świadczą o tym, że różnorodność metod ilościowych i wielokierunkowość ich zastosowań jest doskonałym, sprawdzającym się tematem przewodnim do dyskusji naukowych i mimo wielu niepowiązanych dziedzin, w których specjalizują się uczestnicy, jest ogniwem skutecznie integrującym środowiska akademickie z całej Polski.