Koło Naukowe Metod IlościowychCele i sposoby ich realizacji

Celami działalności KNMI są:

 • poszerzanie własnej wiedzy ogólnej (społeczno – ekonomicznej ) i specjalistycznej związanej z metodami ilościowymi,
 • wykorzystywanie wiedzy w praktyce,
 • dzielenie się posiadaną wiedzą,
 • popularyzacja metod ilościowych,
 • organizacja i włączanie się w interesujące przedsięwzięcia skierowane do studentów.

Nasze cele staramy się wypełniać poprzez:

 • cotygodniowe spotkania koła naukowego
 • przeprowadzanie różnego rodzaju badań
 • przeprowadzanie drobnych ankiet
 • udział w konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach
 • organizację Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Interdyscyplinarne wykorzystanie Metod Ilościowych"
 • organizacje warsztatów i sesji naukowych
 • wykonywanie prac i badań dla Katedry Ekonometrii i Statystyki i Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych.