Koło Naukowe Metod IlościowychMetody ilościowe

Metody ilościowe obejmują wykorzystanie narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi z dziedziny badań operacyjnych. Stosuje się:

 • Metody analizy struktury, dynamiki i współzależności zjawisk ekonomicznych
 • Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym
 • Prawidłowości w zakresie struktury, współzależności w czasie i przestrzeni oraz dynamiki w gospodarce
 • Modele prognostyczne
 • Modele decyzyjne

Metody ilościowe służą przede wszystkim mierzeniu. W niewielkim stopniu generują nową wiedzę. Dlatego do badań ilościowych należy przechodzić wówczas, gdy mamy poczucie, że dobrze rozumiemy naturę zjawiska, które nas interesuje, lub czynniki rządzące danymi zależnościami (motywy decyzji konsumentów, wzór konsumpcji czy mechanizmy decyzji wyborczych). Jeśli takiej wiedzy nie posiadamy lub jest ona nietrafna, to w badaniach ilościowych prawie na pewno skazani jesteśmy na niepowodzenie.

Metody ilościowe dają często jednak obraz konkretnej sytuacji. Przeprowadzając ankietę czy też analizując dane społeczno-ekonomiczne, mając przy tym na uwadze teorie ekonomii możemy pokazać istotne aspekty życia gospodarczego których „gołym okiem” (bez przeanalizowania liczb) nie widać.

W KNMI przygotowujemy:

 • samodzielnie różne referaty i prace, będące analizą sytuacji społeczno-gospodarczej
  Możliwości wykorzystania Metod Ilościowych są bardzo duże wręcz „nieograniczone” dlatego też organizujemy Konferencję Naukową „Interdyscyplinarne Wykorzystanie Metod Ilościowych”. Tematy referatów prezentowanych na konferencji, potwierdzają jak wiele jest możliwości zastosowania Metod Ilościowych
 • Przeprowadzamy drobne ankiety i sondy
  Ankiety są jedyną formą zdobycia danych odnoszących się do opinii i postaw ludzkich. Zawsze charakteryzują i dostarczają wiedzy na temat określonego zagadnienia o które pytają ankieterzy.
 • wspólnie przeprowadzamy badania KNMI
  bierzemy udział w badaniach naukowych Katedry Statystyki i Ekonometrii, oraz Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych