Koło Naukowe Metod IlościowychInterdyscyplinarne Wykorzystanie Metod Ilościowych

Idea konferencji

Popularyzacja metod ilościowych jest konieczna z uwagi na wymierne korzyści, jakie przynosi ich stosowanie zarówno dla dzieła (zwiększenie wartości poznawczej) jak i dla samego twórcy (rozwój horyzontów myślowych poprzez sporządzanie autorskich analiz). Zdając sobie sprawę z istnienia wielu obszarów, w których nie wykorzystuje się metod ilościowych w pełni, nacisk na ukazanie interdyscyplinarności zastosowań wydaje się szczególnie istotny. Najefektywniejszą formą realizacji powyższych idei jest stworzenie płaszczyzny do bezpośredniej wymiany poglądów pomiędzy badaczami, którą niewątpliwie jest Konferencja Naukowa uzupełniona wkładem dydaktycznym autorytetów z różnych dziedzin nauki.

Historia konferencji

Pierwsza Konferencja naukowa "Interdyscyplinarne wykorzystanie Metod Ilościowych" odbyła się w 2002 roku. Od tego czasu została zorganizowana już pięciokrotnie. Z roku na rok bierze w niej udział coraz więcej osób. Uczestnikami są studenci z kilku uczelni wyższych w kraju, a także pracownicy naukowi. Od początku trwania konferencji patronat naukowy objęli nad nią wybitni profesorowie. IV edycja Konferencji odbyła się po raz pierwszy poza Szczecinem, w "Zespole Dworsko- Parkowym". w Kulicach.

Materiały archiwalne z poprzednich edycji konferencji