Koło Naukowe Metod IlościowychVII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych"

Interdyscyplinarne Wykorzystanie Metod Ilościowych

Już wkrótce na stronach Koła Naukowego Metod Ilościowych opublikujemy relację z przebiegu konferencji.

Głównym celem Konferencji jest prezentacja praktycznego zastosowania metod ilościowych, stosowanych w naukach ekonomicznych, na przykładzie badań prowadzonych przez młodych pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych uczelni. Organizatorzy chcą w ten sposób popularyzować nieznane, a proste i bardzo użyteczne metody ilościowe. Pod ich pojęciem rozumie się szeroki zakres metod statystycznych, ekonometrycznych i matematycznych wykorzystywanych w wielu dziedzinach nauki np. ekonomia, socjologia, psychologia, nauki techniczne. W czasie prowadzonych prezentacji poruszane będą, tematy związane z rynkami: nieruchomości, ubezpieczeń oraz finansowym, demografią, zastosowaniem metod ilościowych do rozwiązwiązywania problemów decyzyjnych oraz innych zastosowań metod ilościowych w ekonomii. Szczególną wagę organizatorzy przywiązują do stworzenia dogodnych dla uczestników konferencji warunków do odbioru, stąd przekazywane w składzie materiałów konferencyjnych prezentacje multimedialne, na płytach CD, oraz zaplanowane poczęsunki podczas przerw kawowych oraz ciepłe posiłki dla osób przedstawiających wyniki swoich badań.

Cały dorobek naukowy konferencji w postaci, przygotowanych przez autorów prezentacji, referatów zostaną opublikowane w formie książkowej.

Popularyzacja metod ilościowych wśród młodych badaczy jest konieczna z uwagi na wymierne korzyści, jakie przynosi ich stosowanie oraz możliwości ich wykorzystania do prowadzenia rozważań w obszarach nauk ekonomicznych do tej pory będących od nich z dala. Najefektywniejszą formą realizacji powyższych idei jest stworzenie płaszczyzny do bezpośredniej wymiany poglądów pomiędzy badaczami, którą niewątpliwie jest konferencja naukowa uzupełniona wkładami dydaktycznymi autorytetów z różnych dziedzin nauki. Zakończone sukcesem poprzednie edycje Konferencji świadczą o tym, że różnorodność metod ilościowych i wielokierunkowość ich zastosowań jest doskonałym, sprawdzającym się tematem przewodnim do dyskusji naukowych i mimo wielu niepowiązanych dziedzin, w których specjalizują się uczestnicy, jest ogniwem skutecznie integrującym środowiska akademickie z całej Polski.

Patronat naukowy

Patronat naukowy nad siódmą edycją konferencji sprawują:

prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyńskiprof. zw. dr hab. Józef Hozer
prof. zw. dr hab. Edward Urbańczykdr hab. prof. US Mirosława Gazińska
dr hab. prof. US Barbara Krykdr hab. prof US Stefan Grzesiak

Podstawą programową cyklu Konferencji organizowanych przez Koło Naukowe Metod Ilościowych jest prezentacja wyników badań, uzyskanych przy zastosowaniu szeroko pojętych metod ilościowych z zakresu statystyki, ekonometrii, matematyki, przeprowadzonych przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Jej priorytetowym celem jest ukazanie wielokierunkowości metod numerycznych oraz upowszechnienie ich wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawicieli zaprzyjaźnionych kół naukowych oraz młodych pracowników naukowych z całej Polski.

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorzy i partnerzy konferencji